Digitale utfordringer

Hele samfunnet er i endring. Det sies at vi over de neste ti årene vil se større, mer drastiske endringer enn de siste 100. Dette settes i perspektiv når vi ser tilbake på disruptiv teknologi som overgangen fra hest og kjerre til den første Forden. Hva blir det neste? Forskere mener at vi om få år vil se tilbake på privatbil som et minne. 95 % av all transport vil være med autonome biler – transport blir en tjeneste. Stadig flere av “produktene” vi kjøper blir tjenester, og dette kaller vi tjenestefisering. Som følge av denne drastiske endringen på bilmarkedet vil antall biler reduseres med 70 % sammenliknet med i dag – og gjenstående 30 % vil være elektriske. Tenk bare på hvilken forskjell dette vil utgjøre for miljøet! Det er fort gjort å tenke at denne teknologien er årevis unna, men da skal du vite at Ruter allerede i år har bestilt flere selvkjørende busser som skal kjøre rundt i Oslos gater.

Teknologi forenkler livene våre

Teknologi har endret vår generelle atferd drastisk. Helt enkelt gjør det livene til de fleste av oss enklere. Kan du se for deg en dag uten smarttelefonen din? Hvordan skulle du da fremvist betalt billett på bussen i morgenrushet? Eller husket hva du skulle handle på butikken? Ikke minst når din neste avtale er?

Det digitale skiftet påvirker som tidligere nevnt hverdagen vår som privatpersoner. Det mange ikke innser er at det også har en drastisk innvirkning på arbeidsplassene – og ikke bare i de “åpenbare” bransjene. Mange ledere i dag har store hull i kompetansen de bør ha for å lede en moderne bedrift. De vet rett og slett ikke hva de må kunne. Arbeidsprosesser må legges helt om. Vi må lære å jobbe på helt nye måter! Det holder ikke å ha en smarttelefon eller at hele avdelingen skribler på MacBooks. Atferden vår som helhet er endret og er i konstant endring, og nettopp derfor må bedriftene henge med! Organisasjonene som er dyktige innenfor endringsledelse og som lærer fort er de som er best rustet for å takle morgendagens utfordringer.

Endringsmotstand

I tråd med disse endringene i samfunnet, møter forskere stadig mer endringsmotstand fra de lavt utdannede i samfunnet. Teknologien åpner for nesten uendelige muligheter for mange av oss, men samtidig tar den over jobbene til store deler av befolkningen. Med selvkjørende biler og kollektivtrafikk faller sjåførposten bort. Allerede for et par år siden kom selvbetjente kasser til enkelte norske dagligvarebutikker. I skrivende stund jobber jeg deltid i en av disse filialene og kundene elsker å slå inn varene selv og betale uten hjelp fra butikkansatte. Det er effektivt, legger til rette for lite kø og skaper kundetilfredshet. Enkelte kunder har faktisk fortalt meg at de handler i akkurat vår butikk fordi de er så glad i denne løsningen! Dette er derfor en viktig verdidriver.

Hvilke jobber forsvinner først?

Butikkjobber er borte om noen år. I første omgang vil robotene ta over de mest mekaniske yrkene som fabrikkarbeider og kasserer. Visste du at i over halvparten av statene i USA er sjåfør det vanligste yrket? Mange arbeidsplasser faller dermed bort, og de lavt utdannede vil miste jobbene sine. Med tiden vil robotene evne mer krevende jobber med for eksempel administrativt ansvar. I en tidsalder med roboter og maskiner er det klare vinnere og tapere. Spørsmålet blir da hvordan vi kollektivt skal møte denne utfordringen og hvordan vi skal unngå at store deler av samfunnet faller utenfor.

Er du klar?

 

Kilder

  • https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/brookecrothers/2015/11/12/google-is-leader-in-revolutionary-self-driving-cars-says-ihs/&refURL=https://www.google.no/&referrer=https://www.google.no
  • https://www.tu.no/artikler/rapport-om-fa-ar-er-privatbilen-bare-et-minne/382589
  • Forelesning om digitale endringer med Arne Krokan, http://www.krokan.com/arne/tag/blogg/

 

 

Én kommentar til “Digitale utfordringer”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *