Kan din bedrift løse sine problemer på bare fem dager?

I gårsdagens forelesning ble klassen introdusert for Google Design Sprint av vår foreleser Karl Philip Lund og Hanne Birgitte Arntsen som jobber i Inevo. Konseptet fanget brått min interesse, og jeg har undersøkt denne innovasjonsprosessen ytterligere. Design Sprint er utviklet av teamet bak Google Ventures (GV) for å løse utfordringer eller utvikle en idé hos bedrifter i løpet av få dager med intensivt arbeid. Er dette mulig å få til og fungerer det virkelig i praksis?

 

 

 

 

Bilde lånt fra ehousestudio.com 

Svaret er ja! Tror du meg ikke, kan du lese suksesshistoriene til de mange bedriftene som har benyttet seg av denne prosessen på www.sprintstories.com. Men som med de fleste ting kommer ikke resultatene av seg selv. Et design sprint krever et tverrfaglig team på rundt fem til åtte stykker som rydder kalenderne sine i fem dager i strekk. Det er viktig at alle de involverte er forpliktet til prosjektet og at de er tilstede under hele prosessen. Med behovet for tverrfaglighet består teamet gjerne av en administrerende direktør, en som jobber “på gulvet”, en markedsfører, en fasilitator, en IT-sjef osv. Som nevnt strekker prosjektet seg over fem dager hvor hver dag har sin hensikt og målsetting. Arbeidsuken ser noenlunde slik ut;

Mandag

Den første dagen teamet møtes er det viktigste å avklare nåsituasjonen til organisasjonen. Man ser på det store bildet og setter seg gjerne inn i ulike perspektiver. Gruppen bør stille seg spørsmål som “hvorfor gjennomfører vi denne sprinten?”, “hva er drømmesituasjonen om seks måneder?” og “hva er det verste som kan skje?”. I løpet av mandagen må et hovedmål være skissert og tydelig inneforstått hos samtlige – det er tross alt dette som skal jobbes mot, og faktisk derfor design sprinten utføres.

Videre handler denne dagen om selvinnsikt – hva er våre styrker og svakheter? Hvorfor er vi der vi er i dag? Sitter vi litt fast i gamle og behagelige, men utdaterte spor?

Tirsdag

Når gruppen møtes dagen etter er hovedformålet å skissere idéer. Hvordan skal vi løfte organisasjonen videre? En kan lære mye av å titte på konkurrentene og analysere deres arbeid. På tirsdagen gjøres nettopp dette, og en ser nærmere på gode løsninger hos både konkurrenter, men også aktører som opererer mot andre segmenter enn den aktuelle bedriften. En trenger jo tross alt ikke finne på alle de gode idéene selv!

Etter dette tegner alle i teamet sine egne løsninger, og disse blir senere anonymisert for å unngå feilkilder som gruppetenkning osv. Denne dagen brukes også på å finne testpersoner til fredagen.

Onsdag

På onsdagen skal beslutningene fattes. Hele gruppen betrakter alle idéene som ble lagt på bordet dagen i forveien og stemmer på hele eller deler av et konsept. Gruppen er i det store og hele likeverdige, men det er vanlig at for eksempel administrerende direktør (om vedkommende er med i prosjektet) har det siste ordet. Fasilitator setter opp et Story Board (kan minne om en tegneserie) som viser hvordan alt skal se ut.

Torsdag

Denne dagen består av prototyping med verktøy som for eksempel Key Note. Her avklares det hvordan alt skal se ut og fungere i praksis for kunden. Alt gruppen har brukt tid på dagene i forveien legges på torsdag sammen og blir en realistisk prototype som kan testes på kunder. En ser nærmere på om det er noen tydelige mangler i resultatet og prøver å se det i en større sammenheng. På slutten av denne dagen bør teamet føle seg klare for morgendagens test.

Fredag

På sprintens siste dag skal prototypen testes i praksis. Fem forbrukere tester produktet uten å være klare over at det er akkurat dette de tester. Bakgrunnen for at det er nettopp fem testpersoner er at en kan se mønstre i atferden.

Har sprinten vært vellykket vil bedriften se tilbake på denne uken som ressurssparende og effektiv i form av både tid og kostnad, men også svært motiverende! Design Sprint kan åpne dører for bedrifter som ikke har ubegrensede midler for å videreutvikle seg og gjøre en stor forskjell. Har du en idé du vil få frem? Sitter bedriften din fast? Prøv en sprint, da vel!

 

Kilder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *