Kan din personlighet defineres ut ifra fem faktorer?

I sommer oppdaget jeg “Big 5 med Nils og Harald”, en podcast som forsøker å plukke fra hverandre kjente fjes som Fredrik Skavlan og Fabian Stang. I forkant av radioprogrammet gjennomfører gjestene en omfattende personlighetstest som tar utgangspunkt i fem faktorer med seks underliggende faktorer. Modellen bygger på en psykologisk teori om at mennesket kan defineres ut ifra disse fem faktorene.

Bilde lånt fra www.enkimd.com 

Åpenhet for nye erfaringer
 1. Fantasi
 2. Estetikk
 3. Følelser
 4. Handlinger
 5. Ideer
 6. Verdier

Trekket “åpenhet for nye erfaringer” forsøker å forklare en persons grad av kreativitet, nysgjerrighet og åpenhet for variasjon. Skiller fantasifulle mennesker fra mer konvensjonelle typer.

Planmessighet
 1. Kompetanse
 2. Orden
 3. Plikttroskap
 4. Prestasjonsstreben
 5. Selvdisiplin
 6. Bentenksomhet

Planmessighet er godt renommert i arbeidslivet og måler evnen til å være strukturert og målrettet, samt håndtering av store omveltninger i livet og hvor hardtarbeidende vedkommende er. Skiller pålitelige arbeidshester fra mer avslappede mennesker med høy grad av impulsivitet.

Ekstroversjon
 1. Varme
 2. Sosiabilitet
 3. Selvmarkering
 4. Aktivitet
 5. Spenningssøking
 6. Positive følelser

Ekstroversjon måler hvor en person får styrke fra så vel som deres sosialitet. Kontrollerer en persons varme med tanke på hvor vennlige og velmenende de er, deres utadvendthet og evne til å dominere i sosiale situasjoner. Skiller høy score som innebærer en utadvent personlighetstype som finner komfort i å være rundt mange mennesker fra en mer tilbaketrukken og reservert type som er tilbøyelig til stillhet.

medmenneskelighet
 1. Tillit
 2. Rettfremhet
 3. Altruisme
 4. Føyelighet
 5. Beskjedenhet
 6. Følsomhet

Medmenneskelighet fokuserer på individets mottakelighet for ærlighet. En person med høy score på medmenneskelighet prøver alltid å se det beste i folk og er ofte svært sjenerøs og pålitelig. I andre enden av skalaen finner vi mer forsiktige og skeptiske typer som alltid mistenker at det er et motiv bak hver handling de møter.

nevrotisisme
 1. Angst
 2. Fiendtlighet
 3. Depresjon
 4. Selvbevissthet
 5. Impulsivitet
 6. Sårbarhet

Nevrotisisme er trekket som fokuserer på hvordan enkeltpersoner reagerer på negative følelser. En person med høy score av dette er mer sannsynlig til å gjennomgå psykologisk stress som depresjon og er generelt tilbøyelig til å oppleve negative følelser intensivt. En som scorer lavt i denne faktoren er godt rustet for å kontrollere egne følelser og er rolige i møte med en stressende situasjon.

Sånn er du

Siden januar 2017 har podcasten blitt kledd i ny drakt som “Sånn er du” og har hatt gjester som for eksempel min foreleser i personalledelse Elin Ørjasæter. I dette emnet har jeg lært om viktigheten av å sette av rikelig med ressurser til rekruttering, både i form av finansielle midler, men kanskje aller viktigst, tid.

Jeg er veldig fascinert av personlighetstyper og hvordan disse har innvirkning på arbeidsmiljøet og alle mennesker rundt. Derfor finner jeg det interessant å høre om kjente profiler og hvordan de (basert på teorien om Big 5) har det på innsiden og hvor mye de for eksempel tynges av mørke følelser. De forteller også gjerne om konkrete hendelser i livene sine som jeg kun har fått medias perspektiv på, men som kanskje har en annen bakgrunn enn jeg har trodd. Hva denne interessen bunner i er vanskelig å si, men med en far som jobber med rekruttering har jeg nok fått mye hjemmefra.

Uansett; jeg anbefaler alle å sjekke ut podcasten som ukentlig gjennomføres med Harald Eia og Nils Brenna!

 

Kilder