Hvordan påvirker kunstig intelligens lederskapet?

Vi hører stadig om kunstig intelligens (Ai), men for mange kan det hele virke abstrakt og langt unna i tidsperspektiv. Sannheten er at vi nærmer oss en tid hvor mange arbeidsplasser vil erstattes av avansert teknologi som åpner opp for nye arbeidsoppgaver for oss dødelige. I dette innlegget skal jeg etter inspirasjon fra Tore Berntsen peke på fem måter kunstig intelligens vil påvirke lederrollen.

Bilde lånt fra www.123rf.com 

1. Mer ressurser til å forstå teknologien

I dag er digital kompetanse mangelvare hos ledere i norske bedrifter. Som leder må en forstå komplekse sammenhenger mellom Ai, digitale plattformer og forretningsmodeller. Deretter må den overordnede strategien som utvikles ta utgangspunkt i dette.

Arbeidsmarkedet vil oppleves som noe helt annet enn i dag som følge av at ting endrer seg så raskt. Når samfunnet snur seg hyppig, må bedriftene følge etter for å være konkurransedyktige. Ledelsen må aldri slutte å utdanne seg for det er alltid noe nytt å lære.

2. beslutningene vil foretas oftere og raskere

Basert på sanntidsinformasjon, vil ledere lettere kunne lage mer presise prognoser og analysere kundeatferd. Samtidig kan vi få innsikt i data vi tidligere ikke hadde tilgang på. Denne går ned på detaljnivå hos forbrukeren – ergo dyrebar informasjon.

Beslutningene ledere fatter vil være mer faktabaserte fremfor antakelser og den gode gamle magefølelsen. Du vil som leder oppleve å måtte fatte flere beslutninger, men i mange tilfeller vil disse være mer korrekte enn i dag.

3. lederen må lære å anvende digitale agenter

Arbeidsplasser vil fungere på en mer effektiv måte via teknologien som hjelper til med oppgaveløsning – analyse og kundeservice bare for å nevne noen av feltene. Det kan virke som digitaliseringen nesten vil overta alle stillingene i en bedrift, men teknologien krever overvåkning og loggføring. Etter behov må for eksempel algoritmer justeres manuelt.

Som leder må en ha grunnleggende forståelse for hvordan automatiseringen vil ha innvirkning på arbeidsplassen og se på det som en støtte og styrke fremfor en utskiftning av menneskelig kapasitet. Roboten blir din nye medarbeider.

4. tid må forvaltes på en annen måte

Teknologien kan åpne opp for fleksitid som strekker seg over døgnets mange timer. Med digitaliseringen blir skillet mellom arbeid og fritid plutselig mer utydelig. Når er medarbeiderne dine egentlig på jobb?

Tilgjengelighet er en av de store endringene teknologien åpner opp for, og den er både søt og bitter. Som leder bør en forsikre seg om en flyt som fungerer i akkurat din bedrift for dine ansatte. Kommunikasjon blir da nøkkelen for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.

5. nye roller må utvikles
  • Trener – roboter fungerer ikke uten en person som gjør den kjent med hvilke oppgaver som skal utføres og hvordan.
  • Analytiker – det vil trengs analytikere som aktivt arbeider med gevinsten selskapet kan hente ut fra satsningen på Ai. En som besitter denne rollen bør ha innsikt i hvordan teknologien fungerer og er i ferd med å utvikle seg.
  • Forvalter – systemforvaltere er nøkkelen til vellykket bruk av kunstig intelligens ved at de sikrer driften og unngår unødvendige avvik. Uten disse fungerer ikke teknologien over tid og da er den heller ikke en nødvendig ressurs.

Endringene i fremtidens lederskap vil ikke være revolusjonerende, men det er veldig viktig å følge med på justeringene og tilpasse seg teknologien. Som lederstudent gleder jeg meg til å møte et arbeidsmarked ganske annerledes fra det jeg leser om i pensumlitteraturen.

Kilder